Ostatnie treści

  • w , ,

    Krater zwany „Wrota do piekieł” płonie już 50 lat.

    krater Wrota do piekła

    Na pustyni Kara Kum,w okolicach wioski Derweze, od prawie 50 lat płonie krater nazywany „Wrotami do piekieł”. W 1971 roku, kiedy Turkmenistan należał do Związku Radzieckiego, na pustyni Kara Kum odbywały się intensywne poszukiwania złóż ropy naftowej. Podczas jednego z wierceń geologicznych przewiercono tzw. kieszeń gazową, wskutek czego teren, na którym umiejscowiona była wiertnia, zapadł […] Więcej